Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozdiel medzi okultizmom a čiernou mágiou

2. 3. 2008

Okultismus v nejnižším slova smyslu je černou magií. V nejčistším slova smyslu je okultismus dynamickým aspektem Božské Síly, Univerzální Síly. Když je okultismus praktikován ke zničení Boží univerzální harmonie, říká se mu černá magie. Černá magie zachází velmi často s nečistotou a temnotou naší přirozenosti. Čistý okultismus, skutečný okultismus, nemá nic do činění s černou magií nebo s černými mágy.

 

 

Znám jednu ženu v Miami, která použila černou magii, aby se její sestře narodilo mrtvé dítě. Ta žena sama takovou sílu neměla, a tak jela na Haiti za černým mágem, který použil svou sílu. Působením okultní síly z Haiti způsobil nesčetné množství problémů. Sestra oné ženy pak trpěla mnoha potížemi, které lékaři nemohli vyléčit. Musela odjet na Haiti a prosit toho černého mága, aby jí pomohl z problémů, které jí přivodila její vlastní sestra.

 

 

Na Manhattanu jsme měli dva nebo tři případy tohoto druhu černé magie. Sestra jednoho mého žáka jela na Haiti. Její manžel potom přestal chodit, padaly mu z rukou talíře plné jídla a dělo se mnoho dalších věcí. Všechno způsobila okultní síla. Manžel přišel na indický konzulát, aby se mnou meditoval. Jednou nebo dvakrát za mnou přišel dokonce do mého domu. Byl vyléčen a odešel.

 

Běžní okultisté se v okultním světě perou jako psi a kočky. Ve skutečnosti ještě hůře, neboť psi a kočky se alespoň unaví. Běžní okultisté meditují, získají trochu síly a místo toho, aby následovali pravou, duchovní cestu, používají své síly k tomu, aby se pokoušeli ukrást sílu druhým okultistům. Černý mág nemůže nikdy ublížit duchovnímu člověku, který je realizovaný nebo který má duchovní sílu. Realizovaný duchovní člověk ale může okultistům a černým mágům vyhrožovat, ale většinou to nedělá. Když duchovní člověk používá okultismus, používá ho božským způsobem. Je-li někdo vážně napaden a má sejít z duchovní cesty nebo má v jeho vnitřním či vnějším životě dojít k vážné nehodě, ihned použiji okultní sílu, jestliže si Božské přeje, abych byl nástrojem a tomu člověku pomohl. To je čistá okultní síla.

 

 

 V Indii se černí mágové mnohokrát snažili duchovní Mistry potrestat nebo zničit jejich duchovní sílu. Výsledkem bylo, že duchovním Mistrům museli odevzdat veškeré své černé síly. Okultisté se mnohdy snažili duchovním Mistrům síly ukrást ve spánku. Mistři odpočívají pouze dvě nebo tři hodiny denně, někdy dokonce vůbec nespí. Když ztratí vědomí, s fyzickým žádné spojení neudržují. V takové chvíli může okultista vniknout do duchovního Mistra a pokusit se mu odebrat jeho duchovní sílu. Ale tito okultisté jsou hlupáci, protože duchovní Mistři jsou vždy chráněni Vševědoucím a Všemohoucím. Okultisté prohrají a musí všechnu svou okultní sílu odevzdat duchovním Mistrům. Potom okultisté pláčou a pláčou. Někteří z těchto bývalých okultistů jsou nyní žáky duchovních Mistrů, kteří jim jejich síly odebrali. Někteří černí mágové, kteří přišli mučit duchovní Mistry, ztratili své nebožské a zlé sklony a stali se bílými mágy. Přišli k člověku, který byl samým soucitem, a byli zachráněni.

 

 

Koncem roku 1963 přišel do Pondicherry velice známý okultista, indický muslim z Hyderabadu. Byl okultistou a současně i astrologem a černým mágem. Můj velice blízký přítel a obdivovatel řekl: "Tolik bych si přál, aby ses přišel podívat na toho okultistu." Já jsem mu řekl: "Nestojím o to ho vidět. Když je to okultista, nepůjdu za ním." Ale můj přítel byl vytrvalý, a tak jsem se za ním šel podívat do jeho hotelu. Když jsem vešel do jeho pokoje, zůstal jsem stát ve dveřích a on seděl na židli. Co uviděl v mých očích, Bůh ví. Byl ale tak šokován, že se opřel o stůl a celých pět minut nedokázal otevřít oči. Nemohl se do mých očí podívat. Plakal a plakal, jako by mu někdo právě zachránil život. Potom vstal, přistoupil ke mně se sepjatýma rukama a řekl: "V této hodině mého života jsi přišel. Bůh mi dal okultní síly, ale já jsem je užíval pouze na ženy a víno. Užíval jsem je, aby si mě lidé vážili, obdivovali mě a dotýkali se mých nohou. Ale v tobě vidím skutečnou záplavu duchovních sil." A co učinil potom? Řekl mi: "Nejsem hoden dotknout se tvých nohou, ale dotýkám se jich jen proto, aby mi bylo odpuštěno, a jen proto, aby mi bylo požehnáno." A dotkl se mých nohou a prokázal mi svou oddanost mnoha dalšími způsoby.

 

 

Když se duchovní Mistr ocitne před nějakým okultistou, bude tento okultista - je-li to upřímný člověk - jednoduše plakat. Bude plakat, že zneužil své síly. Duchovní život je zaplaven čistotou a mírem a tento mír a čistota mohou snadno spolknout veškerý jed okultního světa.